Nytt rekord. 117 bidrag föreslagna till nomineringar för Artisterna Hatt 2016.

Totalt 116 nomineringar på 67 skådespelare/regissörer/artister och helt underbara annorlunda bidrag!

Årets showreel: 15 st.
Årets skolfilm: 8 st.
Årets kortfilmsskådespelare: 29 st.
Årets reklamskådespelare: 28 st.
Årets uppstickare: 28 st.
Öppen kategori: 8 st.

Totalt: 116 nomineringsförslag.

Antal personer
1) Laila Sjöström
2) Tomas Lundman
3) Catherine Maria Brenner
4) Tommy Åberg
5) Britt-Marie Holmlund
6) Marita Lindfors Roberts
7) Gunnar Holma
8) Ida Karolin Johansson
9) Emil Nord
10) Cecilia Säverman
11) Elsa Kvensler
12) Mia Ringström
13) Daniel Holmberg
14) Anders Ljum Olsson
15) Patrick Holmqvist
16) Josephine Hoffman
17) Joel Älgamo
18) Johan Skönergård
19) Otto Hargne
20) Fanny Hedenberg
21) Mathias G Pettersson
22) Anna Widing
23) Philip Hughes
24) Maja Kin
25) Ann-Charlotte Robertson
26) Alba Lange
27) Thomas Mattsson
28) Thore Flygel
29) Roland Nordqvist
30) Adam L Son
31) Sören Tolinsson
32) Felix Ahlberg
33) Johan Hargne
34) Max Görts
35) Lennart Bång
36) Peter Andersson
37) Lars F Tollin
38) Jakob Goldberg
39) Mikael Ersson
40) Seba Alón
41) Ivar Grahn
42) Alba Lange
43) Stella Aurora Sunnberg
44) Maria Nicander Jacobstam
45) Johan Roman
46) Birgitta Rudklint
47) Matilda Tjerneld
48) Maj-Lis Engqvist
49) Lovisa Rydqvist
50) Olov P Larsson
51) Carola Loijks Siekas
52) Janne Bengtsson
53) Jenny Berg
54) Johan Berg
55) Bert-Lennart Nyström
56) Christina Petersson
57) Gun-Britt Engström Nsofor
58) Victor von Schirach
59) Anton Källrot
60) John Horn
61) Marina Nyström
62) Anders Rune
63) Samuel Huhmarniemi
64) Seliman Rammo
65) Susanne Andersson
66) Joakim Guttman
67) SoLBLoMMa Hedin

1 2