Ny styrelse för Artisterna.se

På årsmötet 180423 fick artisterna.se nya ledamöter till vår förening.

Vi var ett glatt gäng som genomförde ett årsmöte. Följande sammansättning beslutades på årsmötet samt det konstituerande mötet därefter:

Ordförande Thomas Gjutarenäfve

v. Ordförande (operativa frågor) Anita Bromée

v. Ordförande (strategiska frågor) Mathias G Pettersson

Ekonomi Thomas Gjutarenäfve

Sekreterare Tommy Dahlstedt

v. Sekreterare Michael Lindholm

Ledamöter:

Miguel de Paula

Sven Pernils

Gunnar Holma

Britt-Louise Ek

Patrick Holmkvist

André Fagerman

Suppleanter

William Prado

Menike Gerdin

Joachim Guttman

Håkan Klingén

 

Stort tack önskar årsmötet till våra medlemmar