Här är nya styrelsen 2016

Hej.

På senaste årsmötet fick styrelsen följande besättning, som kan lyfta föreningen ytterligare in i framtiden!

Styrelsens besättning har nu fått två personer från Skåne (samt en ytterligare som revisorssuppleant) men majoriteten är fortfarande från Stockholm och Uppsala. Till nästa år kanske vi kan utöka med friska viljor från övriga landet!

Fokus kommer att ligga på evenemang som vi arrangerar tillsammans!

Här är styrelsen för 2016.

 

Ordförande: Thomas Gjutarenäfve.

Vice ordförande: Michael Lindholm.

Vice ordförande: Mathias G Pettersson.

Kassör: Thomas Gjutarenäfve.

Sekreterare: Michael Lindholm.

Ledamot: Sven-Olov Persson.

Ledamot: Patrick Holmqvist.

Ledamot: André Fagerman.

Ledamot: Anita Bromée.

Suppleant: Tommy Dahlstedt.

 

Revisorer

Ordinarie: Jenny Pettersson.

Suppleant: Niklas Lundin.

 

Valberedningen
Ordförande: Gunnar Holma.

 

 

Inom föreningen har vi dessutom fördelat följande uppdrag:

Arrangemangsansvarig: Thomas Gjutarenäfve.

Skådespelaransvarig: Anita Bromée.

Artistansvarig: Mathias G Pettersson.

Teknikansvarig: Patrick Holmqvist.

Musikansvarig: André Fagerman

Pressansvarig: Michael Lindholm

Hattansvarig inför Artisternas Hatt: Kristina Welander.