Ny styrelse vald för 2017

Styrelsens konstitution 2017-2018

Ordförande

Thomas Gjutarenäfve (omval)

 

Vice ordförande (2 personer)

Michael Lindholm (omval)

Mathias G Pettersson (omval)

 

Styrelseledamöter på ett år

André Fagerman (omval)

Anita Bromée (omval)

Miguel de Paula (nyval)

Sven Pernils (nyval).

 

Ledamot för 2 år (valdes 2016)

Patrick Holmqvist

 

Styrelsesuppleanter för ett år

Tommy Dahlstedt (omval)

Joakim Guttman (nyval).

 

Revisor för ett år: Sven-Olov Persson.

Revisorsuppleant för ett år: Niklas Lundin.

 

Valberedningens ordförande

Gunnar Holma

 

Valberedningens ledamot

Håkan Klingén

 

Ansvariga Funktionärer 2017-2018

Thomas Gjutarenäfve – projektansvarig Artisternas Hatt
Mathias G Pettersson – artistansvarig
Michael Lindholm – pressansvarig
Anita Bromée – projektansvarig Skåne
Sven-Olov Persson – medlemsansvarig
André Fagerman – musikansvarig
Patrick Holmqvist – teknikansvarig
Miquel de Paula – marknadsansvarig
Joakim Guttman – evenemangsansvarig
Sven Pernils – film- och fotoansvarig
Klippansvarig Artisternas Hatt


Johan Berg

 

Hattansvarig Artisternas Hatt


Kristina Welander