Dagordningsförslag till årsmötet den 3 juni 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
vid årsmöte i Artisterna.se den 3 juni 2020. Plats: Facebook Messenger.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse har behörigen skett

7. Styrelsens årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av motion(er) från medlem(ar)

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020

13. Fastställande av medlemsavgift för 2021

14. Val av:

                 a) Ordinarie ledamöter på två år

                 b) Ordinarie ledamöter på ett år

                 c) Suppleanter på ett år

                 d) Revisorer på ett år

15. Val av Valberedning

16. Övrigt

17. Avslutning

Styrelsen

Artisterna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.